แจ้งผู้ใช้งาน : ขณะนี้ระบบกำลังปรับปรุงโฉมหน้าเว็บไซต์ แต่ท่านสามารถใช้งานเมนูใบรับรองการจ่ายเงินได้ปกติ ซึ่งข้อมูลเดือน กรกฎาคม และสิงหาคม จะอัพเดตภายในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13:00 น.