วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1/2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) โดยได้มอบนโยบายห้องเรียนคุณภาพ ด้วยการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน มีชีวิตชีวา และพบปะพูดคุยกับคณะครู เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาว จารุวรรณ พูลฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1039

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน