วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านดาบ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1/2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) โดยได้มอบนโยบายห้องเรียนคุณภาพ การสร้างสมรรถนะผู้เรียน โดยการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน มีชีวิตชีวา และการพัฒนาจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ นอกจากนี้ได้พบปะพูดคุยกับคณะครู เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน โดยมีว่าที่ร้อยตรี วิทวัส นาจพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1043

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน