วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นำโดย นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของ โรงเรียนวัดหนองบัวขาว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการบริการของ สพป.ลพบุรี 1 โดยมี นาย โชคชัย ศรีรักษา ผอ.โรงเรียนวัดหนองบัวขาว พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1052

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน