วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายศุภศิษฎฺ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 /นางสาวศิริทิพย์ ยงวนิชย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสุนทรี เหมือนเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลโท อุทัยอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 910

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน