วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ อบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน “มหกรรมสร้างสุข สู่สูงวัย เติมใจให้บานไม่รู้โรย” โดยมี นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุสู่วัยเกษียณ ในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมตัวใช้ชีวิตช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ให้มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด โดยในการจัดโครงการมหกรรมสร้างสุข สู่สูงวัย เติมใจให้บานไม่รู้โรยในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงตามวัยของผู้สูงอายุ” “อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อชะลอวัยชรา” และ หัวข้อ “Young @ Heart : สูงวัยใจเกินร้อย” และยังมีกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน 6 ฐาน โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตที่ 1 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และกลุ่มบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี บุคลากรในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมโครงการในครั้งนี้


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 852

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน