วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1/2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) โดยได้มอบนโยบายการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน มีชีวิตชีวา นอกจากนี้ได้พบปะพูดคุยกับคณะครู เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน โดยมีนางอำไพวรรณ เนตรสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโป่ง พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1030

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน