วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายนายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 รับมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่มีฐานะยากจน และมีความประพฤติดี รวมทั้งสิ้น 542 ทุน และข้าวสารโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนที่มีโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสพป.ลบ.1 ได้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 262 ทุน พร้อมด้วยข้าวสาร 200 ก.ก.โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 2838

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน