วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมรับรองการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยมีทีมบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 2673

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน