วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบนโยบายไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล (NO GIFT POLICY) “เปลี่ยนของขวัญเป็นรอยยิ้ม และคำอวยพร เพื่อร่วมสร้างสรรค์คนดีมีน้ำใจ โปร่งใสไม่รับของกำนัล” และประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้รับทราบ เนื่องจากการงดให้ของขวัญและรับของขวัญของเจ้าหน้าที่เป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการด้วยกันหรือประชาชนโดยไม่จำเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง และมีนโยบายมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อร่วมสร้างสรรค์ เป็นการเสริมสร้างค่านิยม เพื่อป้องกันการเกิดการคอร์รัปชัน


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 3072

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน