สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จัดกิจกรรม การจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยการรณรงค์ และให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพฐ. ดําเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 ณ สพป.ลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 3659

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน