สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อสร้างนิสัยให้บุคลากรเกิดความเป็นระเบียบ มีความรับผิดชอบ วินัย ทำให้สภาพแวดล้อมในองค์กรมีความเหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในองค์กร


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 3361

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน