เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา ประจำปี 2565 และเตรียมรองรับการประเมิน ร่วมกับทีมบริหารและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม โดยนำผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นฐานในการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ ภายหลังการประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1510

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน