วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันศุกร์ ที่ 1กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติภารกิจรับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ดังนี้ ผู้ขึ้นรับพระราชทานธง : ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี(ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี), ผู้รักษาธง คนที่ 1 : ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี, ผู้รักษาธงคนที่ 2 : ผอ.กศน.จังหวัดลพบุรี, ผู้ช่วยเชิญธง : ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี) โดยมีกองลูกเสือ โรงเรียนโคกสำโรงตัวแทนจังหวัดลพบุรี จาก "หน่วยลูกเสือจิตอาสา" ร.ร.โคกสำโรง สพป.ลพบุรี เขต ๑ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และได้เดินสวนสนามต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 2049

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน