วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ กรณีมีนักเรียนต่อห้องเรียน เกิน ๒๕ คน เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลความพร้อมด้านผู้เรียนในการเรียนแบบออนไลน์ ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนทางไกลของนักเรียนรายคน รวมทั้งข้อมูลต่างๆของนักเรียน เพื่อประกอบการวางแผนในการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามมาตรการความปลอดภัย โดยเน้นการเรียนการสอนแบบออนไซต์ให้มากที่สุด รวมทั้งหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม แต่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1268

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน