วันที่ 18 เมษายน 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การเงินการบัญชี ในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านงบประมาณ การวางแผน การเงินการบัญชี ให้ครบถ้วนถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1822

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน