วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี,นายศุภศิษฎฺ นุ่มฤทธิ์ ,นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง ,นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆตามนโยบายเร่งด่วนของสพฐ. ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 815

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน