เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี / นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ /นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง / นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 และนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมพลโท อุทัย สพป.ลพบุรี 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 962

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน