วันที่ 27 มกราคม 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นำโดยนายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ.1 นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ.1 และนางนางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการคุมสอบ เพื่อชี้แจงศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดในการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1085

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน