วันที่ 25 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการฝึกอบรม โครงการอบรม"ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน" ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 โดยการจัดตั้งโครงการนี้เพื่อให้ลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดดงสวอง อ.เมือง จ.ลพบุรี


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1490

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน