วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต1 ร่วมพิธีในงานวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี หาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยมี นายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานและประกอบพิธีทางศาสนา โดยนายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศธจ.ลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และนายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ1 อ่านสารนายกรัฐมนตรี โดยประธานในพิธีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวคำปราศรัยชื่นชมในการร่วมมือในการจัดงานวันครูในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และให้ครูทุกท่าน มีขวัญและกำลังใจ มีความสามัคคี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 934

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน