วันที่ 12 มกราคม 2565 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญในโรงเรียนที่เสนอของบประมาณการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1 /2565 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 996

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน