เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี นายไกรสิทธิ์ เกษี / นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง / นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 /น.ส.ศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุม ณ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 988

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน