วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 นางสาวศิรินทิพย์ ยงวนิชย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางเบ็ญจมาศ อินทฤทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบ zoom เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต1 ในการนี้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 881

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน