นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ1 ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จากนายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1274

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน