วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (Performance Agreement : PA) โดยมีนายไกรสิทธิ์ เกษี /นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ /นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ.1 ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 16 กลุ่มและคณะครูเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 3372

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน