วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ .สพฐ. ติดตามผลการขับเคลื่อนการใช้งาน การดำเนินงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support System) ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 2139

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน