วันที่ (30 ตุลาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกแห่งร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดถวาย ณ วัดห้วยขมิ้น ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างศาสนสถานภายในวัด รวมถึงเป็นแหล่งศูนย์รวมใจให้กับชุมชน และคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนต่อไป รวมยอดกฐินเป็นเงินทั้งสิ้น 336,635.25 บาท


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1418

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน