วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1เป็นประธานการส่งมอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประเทศ ปี 2563 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการเชื่อมต่อการดำเนินงานและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีเขียว โดยมีนาย สุชิน ตุลาทอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 843

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน