วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)” โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 2 โรงเรียนคือโรงเรียนอนุบาลลพบุรี และโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษ์) ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 722

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน