28 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ. เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางบังอร เทียนสุวรรณผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 นางกาญจนา บุญไว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางอัญชลี จิตตางกูร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายสุรเชาว์ เรืองวัฒกี ผอ.โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ในการประเมินครั้งนี้


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 655

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน