27 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ. เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 / นางกาญจนา บุญไว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางอัญชลี จิตตางกูร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นางวาม ดุลยากร ผอ.โรงเรียนบรรจงรัตน์ พร้อมคณะครู นักเรียนและ ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ในการประเมินครั้งนี้


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 783

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน