18 กันยายน 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ. สพป. ลพบุรี เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 / นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี 1 พร้อมด้วย วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด ซึ่งถ่ายทอดสดจากค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ หลังจากนั้นได้ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนในส่วนของจังหวัดลพบุรี ต่อไป


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 824

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน