วันที่ 18 กันยายน 2564 ..นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้โรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกได้รับฟังแนวทางการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1335

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน