วันที่ 15 กันยายน 2564 ..นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 จำนวนทั้งสิ้น 4 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมอบกับโรงเรียนวัดข่อยใต้ อำเภอเมือง จ.ลพบุรี จำนวน 2 ครอบครัว มี นางสาวนิภาพร บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อยใต้ เป็นผู้แทนรับมอบ และโรงเรียนวัดหนองปลาดุก อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จำนวน 2 ครอบครัว มีนางสาวเพชรรัตน์ ละม้ายแข ผอ.โรงเรียนวัดหนองปลาดุก เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งจะนำไปมอบให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่ต่อไป


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 628

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน