วันที่ 15 กันยายน 2564 ..นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 จำนวน 1 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) อำเภอเมือง จ.ลพบุรี โดยมี นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1071

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน