วันที่ 7 กันยายน 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 / นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รับมอบเงินสดจำนวน 1,000 บาท จากท่าน ผอ.สุกิจกุล กินจำปา ผอ.โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 736

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน