วันที่ 2 กันยายน 2564 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รับมอบเงินสดจำนวน 1,000 จากท่านผอ. นายสัญชัย กัญญพันธ์ ผอ.โรงเรียนสระมะเกลือ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 902

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน