วันที่ 1 กันยายน 2564 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 / นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รับมอบสมุด สี และอุปกรณ์เครื่องเขียน จากท่าน ผอ.ภูวเดช จารุภัทรภักดี ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ รวมมูลค่า 2,202 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 737

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน