วันที่ 1 กันยายน 2564 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รับมอบเงินสดจำนวน 5,000 บาท พร้อมข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 10 ถุง จากท่านผอ.ระย้าเงิน เหลืองอร่าม ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ และครอบครัว เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 837

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน