วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สพป.ลพบุรี 1 ได้นำขยะอันตราย ซึ่งได้รวบรวมจัดเก็บตามจุดรับขยะอันตราย ในพื้นที่สพป.ลพบุรี 1 นำส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลป่าตาล ไปกำจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เพื่อลดการเกิดสารพิษ และการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 628

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน