วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานการมอบรางวัล ผลการประเมินนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1090

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน