เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 >>> ผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง และผู้แทนชุมชน โรงเรียนเขาทับควาย กลุ่มโรงเรียนเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ร่วมปลูกป่า โรงเรียนเลิกสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสระพรานพุฒ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ตามโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณที่มีการยุบ รวม เลิก ล้ม ในสังกัด ให้เป็นประโยชน์ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งจัดโดยสพป.ลพบุรี 1 ระหว่างวันที่ 1 –15 กรกฎาคม 2564


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1030

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน