วันที่ 9 ก.ค.64 คณะผู้บริหารกลุ่มต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้ นำโดยประธานกลุ่มฯผอ.สุกิจกุล กลิ่นอุ่น ผอ.ชัยวัฒน์ บุญมานำ รองประธานฯ บุคลากรครูโรงเรียนวัดสำราญ และผู้แทนชุมชนจากรร.วัดเทพกุญชรวราราม(ยุบเลิกแล้ว) ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณโรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม ตามโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณที่มีการยุบ รวม เลิก ล้ม ในสังกัด ให้เป็นประโยชน์ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งจัดโดยสพป.ลพบุรี 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564 โดยทำการปลูกต้นไม้จำนวน 50 ต้น ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1394

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน