เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 >>> ผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง กลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฎ ร่วมปลูกป่า โรงเรียนเลิกสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดน้ำจั้น อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ตามโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณที่มีการยุบ รวม เลิก ล้ม ในสังกัด ให้เป็นประโยชน์ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งจัดโดยสพป.ลพบุรี 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 635

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน