วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้ นางสุทธาทิพย์ บุญสำลี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ กลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฏ กลุ่มโรงเรียนตักศิลา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ และโรงเรียนวัดเกาะมุตาราม เครือข่ายโรงเรียนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีที่ได้สละเวลา ร่วมแรงร่วมใจตัดหญ้าเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ และกำหนดจุดในการปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1169

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน