วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานการมอบรางวัลกิจกรรมประกวด การจัดทำถังขยะ เพื่อสนับสนุน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน แก่กลุ่มที่ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล ของสพป.ลพบุรี 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ โดยกลุ่มที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศ฿กษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กลุ่มบริหารงานบุคคล หน่วยตรวจสอบภายใน


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 982

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน