สพป.ลพบุรี 1 นำโดย นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 น.ส.ภัคจิรา จันทร์แดง ผอ.กลุ่มอำนวยการ น.ส.ประชุมพร ปานเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชพ. นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ชก. นิเทศการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์โควิด เพื่อติดตาม รับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมซักซ้อมความเข้าถึงแนวปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือในระบบ smss ที่จะช่วยให้คุณครู ผู้บริหาร ปฏิบัติงานสารบรรณ งานเอกสาร ตามภารกิจทั้ง 4 ด้านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจ ประกอบด้วย รร.วัดข่อยใต้ และ รร.วัดข่อยกลาง


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1120

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน