วันที่ 15 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์  นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมในการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยคัดเลือกสถานศึกษา ประเมินข้อมูลจากเอกสารผ่านโปรแกรม Google Meet  ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ  สพป.ลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1076

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน