สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี เขต 1 ร่วมรับชม พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564 และร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 21/2564 จากนั้น เวลา 09.00 น. ได้ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งส่งสัญญาณ Conference จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. ณ ห้องประชุม สมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1236

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน